Proporcionální ventily HOERBIGER / HAWE

Proporcionální ventily se používají pro pozvolnou regulaci průtoku oleje, popřípadě pro pozvolnou regulaci tlaku v hydraulickém systému. Proporcionální ventil se vyznačuje vysokou opakovatelností cyklů, nízkou hladinou hluku, jemným a přesným spínáním. Proporcionální ventil může mít také snímání posuvu i se snímáním střední polohy signálu pro přesné řízení.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Proporcionální ventily od Německého výrobce HOERBIGER / HAWE, jsou určeny pro hydraulické systém, tam kde jsou kladeny ty nejvyšší požadavky.

______________________________________________________________________________

Proporcionální ventily – průtokové PSL, PRL, PIL, PRH, PIH, PSR

Proporcionální regulační ventil umožňuje řídit průtok oleje a usnadnit tak hladké a přesné řízení. Jejich hlavními rysy jsou vysoká opakovatelnost, vysoká přesnost a nízký hluk. Při použití proporcionálních ventilů se snímáním polohy šoupátka dosáhneme tak výrazně nižší hystereze a vyšší dynamiky ventilu.

Průtok do 100 l/min

______________________________________________________________________________

 

Proporcionální ventily – tlakové VPDB

Proporcionální tlakový ventil umožňuje plynulé a přesné nastavení tlaku. Je snadno nastavitelný řídícím signálem, potenciometrem, nebo přes relé.

Tlak do 350 bar

Průtok od 0,5 l/min do 320 l/min

______________________________________________________________________________

 

Elektronické digitální zesilovače

Elektronický zesilovač je určen pro ovládání proporcionální regulační techniky. Je rozhraním mezi řídícím a hydraulickým systémem.

______________________________________________________________________________

Proporcionální tlakové ventily – PIEZO TECHNIKA

Jedná se o pro speciální technologii proporcionálních ventilů, které se využívají tam, kde je potřeba vysoká tlaková přesnost a stabilita, nízká spotřeba energie, vysoká dynamika regulace a přesné dávkování.

Napínání vláken:

Při navíjení drátů nebo textilních vláken na cívky je důležité udržovat stále stejné napětí v tahu, i když se průměr cívky během navíjení zvětšuje. Současně musí na cívky s přízí působit přítlačné válečky stále stejným tlakem. Jsou to podobné požadavky jako u výrobních operací, kdy se navíjejí plastické fólie nebo dráty. V těchto aplikacích se s úspěchem používají proporcionální třícestné ventily HOERBIGER / HAWE s piezo ovládáním, které mají široký rozsah regulace tlaku.

Vlhčení papíru:

Pára hraje důležitou úlohu při výrobě papíru. Používá se k regulaci vlhkosti listů a zvýšení teploty buničiny, jakož i ke zlepšení lesku a jemnosti papíru. Pro regulaci přívodu páry vyvinula fa HOERBIGER / HAWE řešení, založené na použití poměrných trojcestných ventilů s piezo-ovládáním. Elektrické signály se přenášejí ze systému řízení procesu na proporcionální trojcestné tlakové ventily, které pak ve druhé fázi regulace za pomoci stlačeného vzduchu ovládají parní regulační ventily.

Dávkování kapalin:

Přesné odměřování tekutin, ať při doplňování adheziv, plnění ampulí ve farmaceutické výrobě nebo při stáčení nápojů v potravinářském průmyslu, je velmi důležité. V průmyslu se pro plnění kapalin používají plně automatizované odměřovací trysky. Čas a tlak určují množství kapaliny protékající tryskou. Fa HOERBIGER / HAWE vyrábí pro přesnou regulaci trojcestné tlakové ventily s piezo ovládáním, které jsou o krok napřed v přesnosti dávkování. K dalším výhodám patří jejich kompaktní design a nízká spotřeba energie.

Regulace strojního zařízení:

Komponenty s piezo ovládáním jsou ideálním řešením, pokud jde o regulaci tlaku při provozu strojů a zařízení, vyznačujícím se nízkou potřebou elektrické energie pro aktivaci. Uplatňují se například u brusek a lešticích strojů, nebo u zařízení pro odporové a ultrazvukové svařování. Elektrické signály pro regulaci tlaku se přenášejí ze systému řízení procesu na proporcionální trojcestné tlakové ventily s piezo ovládáním. Na základě těchto signálů pak ventily regulují tlak nebo objemový průtok v příslušné aplikaci.

______________________________________________________________________________